Search

แวววรรณ กันต์นันท์ธร: เจ้าของแบรนด์ Rosegold ผู้เริ่มหาเลี้ยงตัวเองในช่วงวิกฤตด้วยการขายของตั้งแต่อายุ 13 ปี
Share

Share stories you like to your friends