Search

‘พี่หนุ่ม’ ปิยะศักดิ์: ผู้ปฏิเสธงานที่วอลล์สตรีทเพื่องานในบริษัทเล็กๆ ก่อนพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นด้วยมูลค่าเกือบครึ่งแสน
Share

Share stories you like to your friends