Search

นั่งทำงานเฉยๆ ก็เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้! WHO เผย มีผู้เสียชีวิตจากการทำงานหนักถึงปีละ 745,000 คน
Share

Share stories you like to your friends