Search

Eric Yuan: ผู้ก่อตั้ง ZOOM เคยลาออกเพียงเพราะไม่มีความสุข เพื่อทำตามฝันของเขา
Share

Share stories you like to your friends